Banner 0

Tin tức

Kinh nghiệm tái đàn lợn ở Phúc Thọ

Kinh nghiệm tái đàn lợn ở Phúc Thọ

Tái đàn lợn an toàn sau dịch bệnh luôn là mối quan tâm của nhiều hộ chăn nuôi. Tuy nhiên, nhờ đúc rút kinh nghiệm, từ đầu năm 2020 đến nay, …